<dd id="qk6uw"><center id="qk6uw"></center></dd>
<xmp id="qk6uw"><center id="qk6uw"></center><dd id="qk6uw"><dd id="qk6uw"></dd></dd>
<optgroup id="qk6uw"><optgroup id="qk6uw"></optgroup></optgroup>
<nav id="qk6uw"><optgroup id="qk6uw"></optgroup></nav>
<dd id="qk6uw"><center id="qk6uw"></center></dd>

中铁水利水电规划设计集团有限公司西藏那曲市普索水库项目技术服务招标公告

来源:江西省建洪招标有限公司   发布时间:2022-10-13  人气指数:2551

1.招标条件

本招标项目中铁水利水电规划设计集团有限公司西藏那曲市普索水库目技术劳务服务,项目已具备招标条件,现对该项目进行国内公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点:西藏自治区那曲市。

2.2工程规模:初步设计批复勘测设计费(主体工程)的55%。

2.3技术服务期限:合同签订之日起至乙方履行完合同为止。

2.4标段划分:共划分为1个标段。

2.5招标范围:根据计划安排,本次招标服务内容包括但不限于:

(1)资料收集、现场查勘。收集勘察设计需要的社会经济、工程基本情况、原有勘察设计及批复文件、水文资料等基础资料,协助甲方进行现场查勘,负责提供航拍、现场照片等影像资料。

(2)承担勘察、测绘等外业劳务工作。承担地质钻探、工程测量的外业工作,包括地质钻孔、探坑、埋桩、航测等外业工作。

(3)负责相关项目洪痕调查、水文分析计算等。

(3)承担工程占地与拆迁实物指标调查工作。

(4)承担部分设计劳务工作。工程建设期现场设代(辅助)、5.5km生态补水管线现场调查、基础性设计劳务等工作。

(5)承担现场设代服务工作,参与设计交底、处理设计变更等设代服务工作。

(6)负责技术评审会务工作。

2. 6技术服务的方式:按甲方要求提供服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. 7技术服务成果交付的内容、份数和时间:满足甲方要求。

2.8质量要求:符合国家有关规程和规范要求、满足设计技术要求和行业相关规范。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须同时具备以下资格条件:

(1)投标单位法定代表人直接参加招投标活动的,应当出具其法定代表人证明;投标单位法定代表人不直接参加招投标活动的,应委托其他人担任投标单位的授权委托人,并出具授权委托书及受委托人的居民身份证。否则,按自动弃权处理;

(2)具有独立法人资格(提供营业执照复印件),同时具有工程设计水利行业丙级及以上、工程勘察专业类(岩土工程)丙级及以上、测绘乙级及以上资质(提供资质证书复印件);

(3)具备良好的商业信誉,未处于中铁水利水电规划设计集团有限公司限制报价的专业范围及期限内(提供承诺书,格式自拟);

3.2 本次招标接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:

(1)联合体成员单位不能超过三家(含联合体牵头人);

(2)联合体各方须签订联合体协议书,并明确以工程设计水利行业丙级及以上资质作为联合体牵头人,代表联合体投标、签约与履行合同中承担其义务和法律责任;

(3)报名由联合体牵头人负责,投标保证金由联合体牵头人账户交纳;

(4)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

4. 资格审查办法

本次招标采用资格后审合格制,具体详见招标文件评标办法内容。

5. 招标文件的获取

请于2022年10月13日起至2022年11月1日止,在江西省建洪水利咨询有限公司网下载招标文件。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间为2022年112日9:30时,地点为江西省建洪水利咨询有限公司(南昌市北京东路1038号,设计2号楼3楼301室)

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。

6.3投标人法定代表人或其授权委托人须在投标截止时间前到达开标地点签到并出具有效身份证明材料原件供现场查验。

7. 有关说明

7.1有关本次招标的解答、澄清和修改等补充材料,将在江西省建洪水利咨询有限公司网上公布(网址:www.bicyclecitysc.com)。

8、发布公告的媒介     

本次公告在中国招标投标公共服务平台、中铁水利水电规划设计集团有限公司网和江西省建洪水利咨询有限公司网发布。

9.联系方式

招   标   人:中铁水利水电规划设计集团有限公司

地        址:江西省南昌市北京东路1038号                 

联    系   人: 孙先生                   

电          话:0791-87357082

招标代理机构:江西省建洪水利咨询有限公司

地        址:南昌市北京东路1038号

联   系  人: 陈刚

联 系 电 话:0791-87357106

2022年10月13日

附件:中铁水利水电规划设计集团有限公司西藏那曲市普索水库项目技术服务招标文件

线上购彩